24 Jan 2022

ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ ರೇಂಜರ್ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನಾಚರಣೆ.

ರಾಷ್ಠ್ರೀಯತೆ ,ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ:- ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾವಳಗಿ ಸ್ಥಳಿಯ ಎಸ್.ವ್ಹಿ.ಎಂ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ

Read More

15 Jan 2022

nss 2021-22

NSS 2021-22 Program Officers Prof T M Kulakarni Prof Smt. K D Biradar Our college has 2 units of total strength 200. Our unit has organized camps

Read More

04 Oct 2021

NEP-2020

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ-ಶರಣಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಇಲಕಲ್ಲ- ಸ್ಥಳಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಇಲಕಲ್ಲನಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ

Read More